6

गानभुली | Maayboli

http://www.maayboli.com

अनेक दिवस त्यानंतर रानचा वास, पानांची सळसळ, ओवळी, प्राजक्ताचा गंध, नागमोडी जाणारी लाल पायवाट, असलं काही बाही आठवून मी झोपेतून जागी व्हायचे... दचकून वगैरे नाही हं... पण अगदी वेध लागल्यागत व्हायचं.... आई-मावशी त्याला ’रानभुली’ म्हणाल्या होत्या... थोडसं काळजीनेच. पुढे ते सगळं थांबलं.

संपूर्ण मूळ मजकूर इथे पहा »
प्रेषक अजय 7 वर्ष 2 आठवडे ago – बहुचर्चित झाली 7 वर्ष 1 आठवडा अगोदर
Category: गद्य लेखन   Tags:

स्थापना : गणेश चतुर्थी, सप्टेंबर १६, १९९६. प्रताधिकार १९९६-२०१५ मायबोली. सर्व हक्क स्वाधीन. वापराचे/वावराचे नियम
First created: Ganesh Chaturthi, Sept 16, 1996. Copyright 1996-2015 Maayboli Inc. All rights reserved worldwide. Terms of use