1

गुलमोहर लेखन - १ ऑगस्टपासून बदल | Maayboli

http://www.maayboli.com

कवि व्हायचय मला
मि कविता करतो
त्यालाच मि गुरु मान्तो
मि त्यालाच प्रेम करतो

यमक जुलले म्हनुन कविता होत नस्ते
टालि हवि आहे एवधच मला समजते

कोन देइल का साथ मला
तुमच्या सथिचि गरज अहे
एकच मागने मग्तो तुम्हला
धेय्य अता कविचच आहे ..

ऱोहन वनारे
८४८४०८८२२८

संपूर्ण मूळ मजकूर इथे पहा »
प्रेषक रोहन vanare 2 वर्ष 21 आठवडे ago
Category: काव्य   Tags:

स्थापना : गणेश चतुर्थी, सप्टेंबर १६, १९९६. प्रताधिकार १९९६-२०१५ मायबोली. सर्व हक्क स्वाधीन. वापराचे/वावराचे नियम
First created: Ganesh Chaturthi, Sept 16, 1996. Copyright 1996-2015 Maayboli Inc. All rights reserved worldwide. Terms of use