विश्वकोश

6

मराठी विश्वकोश

http://marathivishwakosh.in

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई - संकेतस्थळ

पुढे वाचा »
1

मराठी विश्वकोश वेबसाइटवर

http://maharashtratimes.indiatimes.com

विश्वकोशाचे जनक तर्कतीर्थ यांनी तयार केलेला हा ज्ञानाचा खजिना आता इंटरनेटद्वारे जगभरातील वाचकांपर्यंत पोहोचणार आहे . विश्वकोशाच्या पहिल्या खंडापासून विसाव्या खंडापर्यंत सर्व खंड इंटरनेटवर येतील. विश्वकोशाच्या संकेतस्थळाचा पत्ता www.marathivishwakosh.in असून लवकरच ही साइट विश्वकोशाच्या www.vishwakosh.org.in या साइटलाही जोडली जाणार आहे .

पुढे वाचा »

स्थापना : गणेश चतुर्थी, सप्टेंबर १६, १९९६. प्रताधिकार १९९६-२०१५ मायबोली. सर्व हक्क स्वाधीन. वापराचे/वावराचे नियम
First created: Ganesh Chaturthi, Sept 16, 1996. Copyright 1996-2015 Maayboli Inc. All rights reserved worldwide. Terms of use